shop.eksagrupa.hr


Detalji projekta (web shop):

  • Custom dizajn
  • Prilagođeno za sve veličine ekrana
  • Dinamičko unošenje sadržaja
  • Custom fieldovi
  • Postavljanje sustava Novosti
  • Održavanje, nadogradnja