IZRAĐENI WEB SHOPOVI

Pogledajte web shopove koje smo izradili

shop.ortorea.hr

Detalji projekta (web shop):

 • Custom dizajn
 • Prilagođeno za sve veličine ekrana
 • Dinamičko unošenje sadržaja
 • Custom fieldovi
 • Postavljanje sustava Novosti
 • Održavanje, nadogradnja

www.ines.hr

Detalji projekta (web shop):

 • Custom dizajn
 • WordPress + Woocommerce
 • Prilagođeno za sve veličine ekrana
 • Dinamičko unošenje sadržaja
 • Custom fieldovi
 • Povezivanje sa skladištem - stanje zaliha u realnom vremenu
 • Održavanje, nadogradnja

bissoubeauty.com

Detalji projekta (web shop):

 • Custom dizajn
 • Prilagođeno za sve veličine ekrana
 • Višejezičnost - EN / HR / SI / DE
 • Dinamičko unošenje sadržaja
 • Custom fieldovi
 • Postavljanje sustava Novosti
 • Održavanje, nadogradnja

mehrzer.com

Detalji projekta (web shop):

 • Custom dizajn
 • WordPress + Woocommerce
 • Prilagođeno za sve veličine ekrana
 • Dinamičko unošenje sadržaja
 • Custom fieldovi
 • Postavljanje sustava garancija
 • Održavanje, nadogradnja

svijet-maste.hr

Detalji projekta (web shop):

 • Custom dizajn
 • WordPress + Woocommerce
 • Prilagođeno za sve veličine ekrana
 • Dinamičko unošenje sadržaja
 • Custom fieldovi
 • Postavljanje sustava garancija
 • Održavanje, nadogradnja

© Probit 2023. Sva prava pridržana.