VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

Obrt Probit je upisan u Katalog pružatelja usluga u sklopu poziva za digitalizaciju poduzeća i možete iskoristiti vaučer u iznosu do 9.990,00 EUR za izradu/redizajn web stranice, izradu/redizajn web shopa, izradu landing stranice.

Tip natječaja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH (MINGOR) objavilo je javni poziv u kojem možete dobiti vaučer za bespovratna sredstva za digitalizaciju poslovanja u iznosu do 9.990,00 EUR. 

Kome je namijenjeno? MSP-ovima (mikro, mala i srednja poduzeća)

Maksimalni intenzitet potpore: do 60% prihvatljivih troškova

Maksimalni iznos potpore: 9.990,00 EUR

Rok za podnošenje projektnih prijedloga: 31.10. do 30.11.2023. godine

Najmanji broj zaposlenih: 1


Prihvatljivost projekta

 • Projekt je u skladu sa predmetom i svrhom Poziva te doprinosi obaveznim pokazateljima Poziva
 • Projekt se provodi i rezultati projekta imaju učinak na području RH 
 • Aktivnosti projekta odvijaju se u prihvatljivom sektoru i u skladu su s prihvatljivim aktivnostima ovog Poziva
 • Provedba projekta nije započela niti završila prije izdavanja vaučera
 • Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 30. lipnja 2026. godine
 • Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 12 mjeseci od dana izdavanja vaučera 
 • Projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje
 • Projekt je u skladu s horizontalnim politikama EU te u skladu s načelom “ne nanosi bitnu štetu” (DNSH)
 • Iznos traženih bespovratnih sredstava za projekt u okviru je propisanog najvišeg iznosa za pojedinu vrstu vaučera
 • Projekt se odnosi na samo jednu vrstu vaučera za nabavu usluge kod samo jednog pružatelja usluga
 • Pružatelj usluge ispunjava sve kriterije prihvatljivosti pružatelja usluga propisane ovim Uputama
 • Projekt udovoljava svim zahtjevima povezanima s pravilima dodjele potpora male vrijednosti utvrđenima u Programu de minimis i Uputama za prijavitelje
 • Projekt ne uključuje aktivnosti namijenjene neprihvatljivim ulaganjima

Vaučer za digitalni marketing – prihvatljive aktivnosti

 • Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te s tim povezanu edukaciju zaposlenika od strane pružatelja uslugau minimalnom trajanju 3 sata.
 • Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te s tim povezanu edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sata.
 • Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa koja može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
 • Izrada web stranice za e-trgovinu uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. 

Više detalja na linku: 

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/1-6-2023-objava-javnog-poziva-vauceri-za-digitalizaciju-referentni-broj-npoo-c1-1-2-r3-i2-01/9289